Repertoire

„Aphrodites Garden“

 Three Cypriot Folksongs arranged by Nicolas Kyriakou

 To yiasemin (the Jasmin)

Vasilitzia mou (the Basil)

Aspron Triantafyllon ( White Rose)

 

Three Tangos

 from  “Histoire du Tango” by Astor Piazzolla

Bordel 1900

Café 1930

     Nightclub 1960